Category Archives: Misc

श्री भैरवको १०८ नाम

श्री भैरवको १०८ नाम (108 Lord Bhairav names)
००१. ॐ ही्ं भैरवाय नम: Om hīn Bhairavāya  nama:
००२. ॐ ही्ं भूतनाथाय नम: Om hīn bhūtanāthāya nama:
००३. ॐ ही्ं भूतात्मने नम: Om hīn bhūtātmanē  nama:
००४. ॐ ही्ं भूत भावनाय नम: Om hīn bhūta bhāvanāya nama:
००५. ॐ ही्ं क्षेत्रज्ञ‍ाय नम: Om hīn kṣētrajña‍̔āya nama:
००६. ॐ ही्ं क्षेत्रपालाय नम: Om hīn kṣētrapālāya nama:
००७. ॐ ही्ं क्षेत्रपाय नम: Om hīn kṣētrapāya nama:
००८. ॐ ही्ं क्षेत्रदाय नम: Om hīn kṣētradāya nama:
००९. ॐ ही्ं विराटाय नम: Om hīn virāṭāya nama:
०१०. ॐ ही्ं श्मशानवासिने नम: Om hīn śmaśānavāsinē nama:
०११. ॐ ही्ं मांसाशीने नम: Om hīn mānsāśīnē nama:
०१२. ॐ ही्ं खर्पराशीने नम: Om hīn kharparāśīnē nama:
०१३. ॐ ही्ं मखान्तकृते Om hīn makhāntakr̥tē nama:
०१४. ॐ ही्ं रत्त पाय नम: Om hīn ratta pāya nama:
०१५. ॐ ही्ं पानपाय नम: Om hīn pānapāya nama:
०१६. ॐ ही्ं सिद्धाय नम: Om hīn sid’dhāya  nama:
०१७. ॐ ही्ं सिद्धिदाय नम: Om hīn sid’dhidāya  nama:
०१८. ॐ ही्ं सिद्धिसेविताय नम: Om hīn sid’dhisēvitāya nama:
०१९. ॐ ही्ं कंकालाय नम: Om hīn kaṅkālāya nama:
०२०. ॐ ही्ं कालसमानाय नम: Om hīn kālasamānāya nama:
०२१. ॐ ही्ं कलाकाष्ठाय नम: Om hīn kalākāṣṭhāya nama:
०२२. ॐ ही्ं तनये नम: Om hīn tanayē nama:
०२३. ॐ ही्ं कवये नम: Om hīn kavayē nama:
०२४. ॐ ही्ं त्रिनेत्राय नम: Om hīn trinētrāya nama:
०२५. ॐ ही्ं बहुनेत्राय नम: Om hīn bahunētrāya nama:
०२६. ॐ ही्ं पिङ्गल लोचनाय नम: Om hīn piṅgala lōcanāya nama:
०२७. ॐ ही्ं शूलपाणाये नम: Om hīn śūlapāṇāyē nama:
०२८. ॐ ही्ं खङ्गपाणाये नम: Om hīn khaṅgapāṇāyē nama:
०२९. ॐ ही्ं कङ्कालीने नम: Om hīn kaṅkālīnē nama:
०३०. ॐ ही्ं धूम्रलोचनाय नम: Om hīn dhūmralōcanāya  nama:
०३१. ॐ ही्ं अभिरुवे नम: Om hīn abhiruvē nama:
०३२. ॐ ही्ं भैरवीनाथाय नम: Om hīn bhairavīnāthāya nama:
०३३. ॐ ही्ं भूतपाय नम: Om hīn bhūtapāya nama:
०३४. ॐ ही्ं योगिनीपतेय नम: Om hīn yōginīpatēya nama:
०३५. ॐ ही्ं धनदाय नम: Om hīn dhanadāya nama:
०३६. ॐ ही्ं धनहारीणे नम: Om hīn dhanahārīṇē nama:
०३७. ॐ ही्ं धनव नम: Om hīn dhanava nama:
०३८. ॐ ही्ं प्रतिभावनाय नम: Om hīn pratibhāvanāya nama:
०३९. ॐ ही्ं नागहाराय नम: Om hīn nāgahārāya nama:
०४०. ॐ ही्ं नागपाशाय नम: Om hīn nāgapāśāya nama:
०४१. ॐ ही्ं व्योमकेशाय नम: Om hīn vyōmakēśāya nama:
०४२. ॐ ही्ं कपालभृते नम: Om hīn kapālabhr̥tē nama:
०४३. ॐ ही्ं कालाय नम: Om hīn kālāya nama:
०४४. ॐ ही्ं कपालमालिने नम: Om hīn kapālamālinē nama:
०४५. ॐ ही्ं कमनीयाय नम: Om hīn kamanīyāya nama:
०४६. ॐ ही्ं कलानीधये नम: Om hīn kalānīdhayē nama:
०४७. ॐ ही्ं त्रिलोचनाय नम: Om hīn trilōcanāya nama:
०४८. ॐ ही्ं ज्वलन्नेत्राय नम: Om hīn jvalannētrāya nama:
०४९. ॐ ही्ं त्रिशिखीने नम: Om hīn triśikhīnē nama:
०५०. ॐ ही्ं त्रिलोकपाय नम: Om hīn trilōkapāya nama:
०५१. ॐ ही्ं त्रिनेत्रतनयाय नम: Om hīn trinētratanayāya nama:
०५२. ॐ ही्ं डिंभाय नम: Om hīn ḍimbhāya nama:
०५३. ॐ ही्ं शांताय नम: Om hīn śāntāya nama:
०५४. ॐ ही्ं शांतजनप्रियायय नम: Om hīn śāntajanapriyāyaya nama:
०५५. ॐ ही्ं बटुकाय नम: Om hīn baṭukāya  nama:
०५६. ॐ ही्ं बहुवेषाय नम: Om hīn bahuvēṣāya  nama:
०५७. ॐ ही्ं खट्बांगधारकाय नम: Om hīn khaṭbāṅgadhārakāya  nama:
०५८. ॐ ही्ं भूताध्यक्षाय नम: Om hīn bhūtādhyakṣāya nama:
०५९. ॐ ही्ं पशुपतये नम: Om hīn paśupatayē nama:
०६०. ॐ ही्ं भिक्षुकाय नम: Om hīn bhikṣukāya  nama:
०६१. ॐ ही्ं परिचारकाय नम: Om hīn paricārakāya  nama:
०६२. ॐ ही्ं धूर्ताय नम: Om hīn dhūrtāya nama:
०६३. ॐ ही्ं दिगंबराय नम: Om hīn digambarāya  nama:
०६४. ॐ ही्ं शौरहरिणे नम: Om hīn śaurahariṇē nama:
०६५. ॐ ही्ं हरिणे नम: Om hīn hariṇē  nama:
०६६. ॐ ही्ं पाण्डुलोचनाये नम: Om hīn pāṇḍulōcanāyē nama:
०६७. ॐ ही्ं प्रशांताय नम: Om hīn praśāntāya  nama:
०६८. ॐ ही्ं शान्तिदाय नम: Om hīn śāntidāya  nama:
०६९. ॐ ही्ं शुद्धाय नम: Om hīn śud’dhāya  nama:
०७०. ॐ ही्ं शंकराय नम: Om hīn śaṅkarāya nama:
०७१. ॐ ही्ं अष्टमूर्तये नम: Om hīn aṣṭamūrtayē  nama:
०७२. ॐ ही्ं निधिशाय नम: Om hīn nidhiśāya nama:
०७३. ॐ ही्ं ज्ञानचक्षुषे नम: Om hīn jñānacakṣuṣē nama:
०७४. ॐ ही्ं तपोमयाय नम: Om hīn tapōmayāya  nama:
०७५. ॐ ही्ं अष्टाधाराय नम: Om hīn aṣṭādhārāya  nama:
०७६. ॐ ही्ं षडाधाराय नम: Om hīn ṣaḍādhārāya  nama:
०७७. ॐ ही्ं सर्पयुक्त्ताय नम: Om hīn sarpayukttāya nama:
०७८. ॐ ही्ं शिखीसखाय नम: Om hīn śikhīsakhāya  nama:
०७९. ॐ ही्ं भू-धराय नम: Om hīn bhū-dharāya nama:
०८०. ॐ ही्ं भू-धराधीशाय नम: Om hīn bhū-dharādhīśāya  nama:
०८१. ॐ ही्ं भूपतये नम: Om hīn bhūpatayē  nama:
०८२. ॐ ही्ं भू-धरात्मजाय नम: Om hīn bhū-dharātmajāya nama:
०८३. ॐ ही्ं कंकाल धारिणे नम: Om hīn kaṅkāla dhāriṇē  nama:
०८४. ॐ ही्ं मुंडीने नम: Om hīn muṇḍīnē  nama:
०८५. ॐ ही्ं नागयज्ञोपवीतिने नम: Om hīn nāgayajñōpavītinē nama:
०८६. ॐ ही्ं जृम्भणाय नम: Om hīn jr̥mbhaṇāya  nama:
०८७. ॐ ही्ं मोहनाय नम: Om hīn mōhanāya nama:
०८८. ॐ ही्ं स्तंभिने नम: Om hīn stambhinē  nama:
०८९. ॐ ही्ं मारणाय्र नम: Om hīn māraṇāyra  nama:
०९०. ॐ ही्ं क्षोभणाय नम: Om hīn kṣōbhaṇāya  nama:
०९१. ॐ ही्ं शुद्धनिलाजन प्रख्याय नम: Om hīn śud’dhanilājana prakhyāya  nama:
०९२. ॐ ही्ं दैत्यध्ने नम: Om hīn daityadhnē  nama:
०९३. ॐ ही्ं मुण्ड भूसिताय नम: Om hīn muṇḍa bhūsitāya  nama:
०९४. ॐ ही्ं बलिभुजे नम: Om hīn balibhujē  nama:
०९५. ॐ ही्ं बलीभुङ्नाथाय नम: Om hīn balībhuṅnāthāya nama:
०९६. ॐ ही्ं वालाय नम: Om hīn vālāya  nama:
०९७. ॐ ही्ं बालपराक्रमाय नम: Om hīn bālaparākramāya  nama:
०९८. ॐ ही्ं सर्वापत्तारणाय नम: Om hīn sarvāpattāraṇāya  nama:
०९९. ॐ ही्ं दुर्गाय नम: Om hīn durgāya  nama:
१००. ॐ ही्ं दुष्टभूत निसेविताय नम: Om hīn duṣṭabhūta nisēvitāya nama:
१०१. ॐ ही्ं कामिने नम: Om hīn kāminē  nama:
१०२. ॐ ही्ं कलानिधये नम: Om hīn kalānidhayē  nama:
१०३. ॐ ही्ं कान्ताय नम: Om hīn kāntāya  nama:
१०४. ॐ ही्ं कामिनी वशकृते नम: Om hīn kāminī vaśakr̥tē nama:
१०५. ॐ ही्ं सर्वसिद्धिप्रदाय नम: Om hīn sarvasid’dhipradāya  nama:
१०६. ॐ ही्ं वैद्दाय नम: Om hīn vaiddāya  nama:
१०७. ॐ ही्ं प्रभवें नम: Om hīn prabhavēṁ nama:
१०८. ॐ ही्ं विष्णवे नम: Om hīn viṣṇavē nama: